EFOP-1.2.9-17-2017-00075 Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Karcag város térségében

Kedvezményezett neve: Karcagi Polgármesteri Hivatal

Projekt címe: „Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Karcag város térségében”

Szerződött támogatás összege: 168.642.711 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tartamának bemutatása: Az EFOP-1.2.9-17-2017-00075 program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének, a család és munka összeegyeztethetőségének növelése. Cél a család társadalmi szerepének stabilizálása, a társadalmi összetartás erősítése. Jelen konstrukció szerinti fejlesztés elsősorban a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén segíti a cél teljesülését a térségben. Célja, hogy javuljon a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse, mentálhigiénés állapota és önbecsülése.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00075

Weboldal: https://csakpont.karcag.hu